ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
อรุณี รุ่งเรือง PSP0002857657 Kerry-ems Jun 28, 2019 062019000006
ตะวันฉาย ปัญญา PSP0002857656 Kerry-ems Jun 28, 2019 062019000005
Monthawan PSP0002857655 Kerry-ems Jun 21, 2019 062019000002
จิรัฐิติ PSP002549311 Kerry-ems May 25, 2019 052019000003
คุณเสริมศักดิ์ ฤทธิยา PSP0002549307 Kerry-ems May 08, 2019 052019000002
Siriporn Imim PSP0002549305 Kerry-ems May 07, 2019 00:00 052019000001
Pee Thanapol 123456798 Kerry Apr 25, 2019 042019000003
ธนพล หงส์มหาสิริพงศ์ 1234567890 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000001
ชื่อลูกค้า : อรุณี รุ่งเรือง
Tracking number : PSP0002857657
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ตะวันฉาย ปัญญา
Tracking number : PSP0002857656
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : Monthawan
Tracking number : PSP0002857655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : จิรัฐิติ
Tracking number : PSP002549311
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : คุณเสริมศักดิ์ ฤทธิยา
Tracking number : PSP0002549307
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : Siriporn Imim
Tracking number : PSP0002549305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : Pee Thanapol
Tracking number : 123456798
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : ธนพล หงส์มหาสิริพงศ์
Tracking number : 1234567890
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
Powered by MakeWebEasy.com