ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์ PSP0002056898 Kerry-ems Dec 09, 2019 122019000001
รชนีกร ก้อนทองดี PSP0002857648 Kerry-ems Nov 29, 2019 112019000005
Matthew POS B01001000202071 ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 13, 2019 112019000002
Karlis Rozentals RO 1422 8297 1 TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 04, 2019 102019000003
หนูการ คุณราช PSP0002862482 Kerry-ems Nov 04, 2019 112019000001
ราตรี นุ้ยลิบ PSP0002857639 Kerry-ems Oct 30, 2019 102019000005
Monthawan Reaksongkho PSP0002857640 Kerry-ems Oct 30, 2019 102019000004
อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ PSP0002857636 Kerry-ems Oct 15, 2019 102019000002
อำนวน ประดิษฐ์ค่าย PSP0002857633 Kerry-ems Oct 04, 2019 102019000001
อมร กัลยพฤกษ์ PSP0002857632 Kerry-ems Sep 25, 2019 092019000004
นภามาตย์ ภู่ด้วง POS B01001000202114 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 05, 2019 092019000001
คุณจำลอง แก้ววรรณา PSP0002862484 Kerry-ems Aug 13, 2019 082019000001
อรุณี รุ่งเรือง PSP0002857657 Kerry-ems Jun 28, 2019 062019000006
ตะวันฉาย ปัญญา PSP0002857656 Kerry-ems Jun 28, 2019 062019000005
Monthawan PSP0002857655 Kerry-ems Jun 21, 2019 062019000002
จิรัฐิติ PSP002549311 Kerry-ems May 25, 2019 052019000003
คุณเสริมศักดิ์ ฤทธิยา PSP0002549307 Kerry-ems May 08, 2019 052019000002
Siriporn Imim PSP0002549305 Kerry-ems May 07, 2019 00:00 052019000001
Pee Thanapol 123456798 Kerry Apr 25, 2019 042019000003
ธนพล หงส์มหาสิริพงศ์ 1234567890 ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000001
ชื่อลูกค้า : ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
Tracking number : PSP0002056898
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : รชนีกร ก้อนทองดี
Tracking number : PSP0002857648
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : Matthew
Tracking number : POS B01001000202071
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : Karlis Rozentals
Tracking number : RO 1422 8297 1 TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : หนูการ คุณราช
Tracking number : PSP0002862482
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : ราตรี นุ้ยลิบ
Tracking number : PSP0002857639
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000005
ชื่อลูกค้า : Monthawan Reaksongkho
Tracking number : PSP0002857640
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
Tracking number : PSP0002857636
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : อำนวน ประดิษฐ์ค่าย
Tracking number : PSP0002857633
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : อมร กัลยพฤกษ์
Tracking number : PSP0002857632
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000004
ชื่อลูกค้า : นภามาตย์ ภู่ด้วง
Tracking number : POS B01001000202114
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : คุณจำลอง แก้ววรรณา
Tracking number : PSP0002862484
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : อรุณี รุ่งเรือง
Tracking number : PSP0002857657
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ตะวันฉาย ปัญญา
Tracking number : PSP0002857656
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000005
ชื่อลูกค้า : Monthawan
Tracking number : PSP0002857655
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : จิรัฐิติ
Tracking number : PSP002549311
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000003
ชื่อลูกค้า : คุณเสริมศักดิ์ ฤทธิยา
Tracking number : PSP0002549307
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000002
ชื่อลูกค้า : Siriporn Imim
Tracking number : PSP0002549305
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2019 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : Pee Thanapol
Tracking number : 123456798
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042019000003
ชื่อลูกค้า : ธนพล หงส์มหาสิริพงศ์
Tracking number : 1234567890
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
Powered by MakeWebEasy.com